Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Αδυσώπητη. (ποίηση)

* * *Αδυσώπητη είσαι.

Μα

ύσσωπο

ραίνεις,

όταν δυσωπείς
* * *


"ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι."
Ψαλμοί.
Δημοσίευση σχολίου