Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Πεταλούδα (Χαϊκού)Καλή Άνοιξη!
Πίνακας: Η Ψυχή * . Νικολαου Γύζη.


* Για τους νεώτερους:
"ψυχή" σημαίνει (και) πεταλούδα.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015