Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Χρόνου συντέλεια (ποίηση, ζωγραφική)

Libera mi da me.
Ακρυλικό σε ξύλο.* * *Μου νεύεις


Με του λέοντα


την τρυφερότητα.


Στου χρόνου με καλείς τη συντέλεια.


Όπου όλα τελούνται


Κι όλα ασυντέλεστα


Παραμένουν

* * *
Δημοσίευση σχολίου