Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Όρχηση στο επέκεινα. (ποίηση, ζωγραφική)

Λ. Αγνεία.
Μολύβια σε χαρτί.

* * *

Πάλι και πάλι


Το επέκεινα θωπεύω των μαλλιών σου


17 χρονώ- επί υδάτων


Κι ορχούμαι κι οχούμαι


Πλάι στις φωτιές του Αυγούστου


Κάτω από διάττοντες


Και το φεγγάρι


που ανατέλλει.
Απ’ τα μάτια σου
* * *
Δημοσίευση σχολίου