Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Κενο-φωνήματα. (Ποίηση)

* * *Μιλούν οι ανθρώποι

κι ο λόγος τους
όχι ομορφιάς μηδ' ευκρασίας
χλόισμα

αλλά
φωνήματα ασώματα
βαρβαρικά κι ασήμαντα
κύματα κύματα καθημερινά
σαν υλακές παράφωνες
τίποτα που σημαίνουν
την εύλαλη σιωπή
την άνασσα
των όντων
την ανάσα
πληγώνουν.

Και κείνη -πραότατη- σωπαίνει

Και παύει να λέει
του κόσμου την ιστορία...* * *
«Τας βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο».
Τις βέβηλες κενοφωνίες να αποφευγεις...
Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Δημοσίευση σχολίου