Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Το έπαθλο. (Ψηφιακό) Ψηφιακή παρέμβαση σε αντίγραφο του Ρούμπενς από χαμένο έργο
 του Ντα Βίντσι "Η μάχη του Anghiari

Το αντίγραφο της  μάχης του Anghiari

Δημοσίευση σχολίου