Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Ποιητές (Ποίηση)



Σιγά μου μιλούν
Ψιθυριστά τους μιλώ
Οι ανάρμοστοι 
Μην ακούσουν
Του λόγου μας 
τη σιωπή

Μην πληγώσουν. 
Δημοσίευση σχολίου