Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Έρως πεσσεύων. (Ποίηση)

Το βλέμμα.
Μεικτή τεχνική σε ξύλο.* * *


Μικρέ Θεέ
Αθύρματα είμαστε
Στα χέρια σου

Γελώντας μας πεσσεύεις
Πρώτα το τώρα αιέν κάνοντας
Κι έπειτα το αιέν
Ποτέ.

Πάντα.


* * *
Δημοσίευση σχολίου