Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Αλγοφορούσα κόρη. (Χαϊκού άνοιξης)

Έρημος 1.
Μεικτή τεχνική σε χαρτί.Ανθίζει μόνον,

αλγοφορούσα κόρη,

ότι πεθαίνει.
Δημοσίευση σχολίου